top of page

Investeringsruimte ziekenhuizen verdampt door prijsstijgingen


Nederlandse ziekenhuizen worden geconfronteerd met meer dan €500 miljoen kostenstijgingen zonder dat daar de benodigde extra opbrengsten tegenover staan. Hierdoor verliezen ziekenhuizen bijna alle ruimte voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid, ICT en passende zorg. Dit blijkt uit een Impactstudie Prijsstijgingen Ziekenhuizen (pdf) uitgevoerd door Marlyse in opdracht van inkoopcoöperatie Intrakoop en de NVZ.


Prijsstijgingen lopen op

De impactstudie brengt de prijsstijgingen van 17 inkoopgerelateerde kostensoorten in kaart, variërend van personeelskosten, inkoopkosten, voeding, energie en onderhoud. Volgens Intrakoop en de NVZ laat de impactstudie aanzienlijke prijsstijgingen zien. De totale kosten stijgen gemiddeld met 5,8% ten opzichte van 2021 tot bijna een half miljard euro.


Impact Om de totale impact van de kostenstijging te kunnen duiden, moet het worden afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte in het macrokader. Zorginstellingen worden door de overheid gecompenseerd voor loon- en prijsbijstellingen. De prijsstijgingen deden zich voor nadat de prijsindex al was bepaald. Hierdoor ontstaat er een negatieve impact op het resultaat van de ziekenhuizen van €298 miljoen euro. Met een gemiddeld jaarlijks rendement van 1,5% voor de ziekenhuizen, betekent dit dat het rendement verdampt en er nauwelijks ruimte overblijft om broodnodige investeringen te doen.


Grootste stijgers bij energie Ingezoomd op de kostenontwikkeling is de procentuele prijsstijgingen het grootst bij de post energie (43,8%) gevolgd door kantoorbenodigdheden, vervoerskosten en voedingsmiddelen. In totaal bedragen de inkoopkosten van de Nederlandse algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in 2021 €8,4 miljard. Met een gemiddelde prijsstijging van 5,8% betekent dit een kostenstijging van een half miljard euro.


Rapportage Impactstudie Prijsstijgingen Ziekenhuizen
.pdf
Download PDF • 316KB


6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page