top of page

Kengetallen zorgsector

Is jouw organisatie actief in de gezondheidszorg? De bestanden die ten grondslag liggen aan onze sectorrapportages stellen we tegen vergoeding beschikbaar. De datasets omvatten onder meer alle adressen, omzet, verbijzondering inkoopgerelateerde uitgaven (o.a. voeding- en hotelmatige kosten, investeringen), personeelskosten, financiële ratio's waaronder liquiditeit en cijfers met betrekking tot productie en capaciteit, zoals aantal medewerkers

 

De gegevensbestanden bevatten cijfers van alle ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg, zelfstandige behandelcentra, jeugdzorg en de totale eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, mondzorg en meer). In totaal meer dan 20.000 zorgorganisaties en beroepsbeoefenaars over meerdere jaren, inclusief verslagjaar 2022. De bestanden zijn een goed vertrekpunt voor marktbewerking door leveranciers die actief zijn in de gezondheidszorg, maar leveren ook bruikbare inzichten voor zorgverzekeraars en accountants. Er zijn verschillen mogelijkheden om de dataset verder te verrijken. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 

Hieronder worden de beschikbare datasets getoond. Voor zorgorganisaties die lid zijn van Intrakoop gelden aangepaste (lagere) tarieven. Meer weten? Neem contact op via 024-3550535, via chat onder aan deze pagina, of stel je vraag via de contactpagina.

 • Dataset zorgorganisaties vanaf € 1 mln. omzet
  1.400 zorgorganisaties, 300 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering balans verbijzondering bedrijfskosten inkoopkosten fte/medewerkers, verzuim productie- en capaciteitcijfers financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2012-2021. Download voorbeeld (Excel)
 • Dataset zorgorganisaties vanaf € 1 mln. omzet
  1.400 zorgorganisaties, 300 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering balans verbijzondering bedrijfskosten inkoopkosten fte/medewerkers, verzuim productie- en capaciteitcijfers financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2012-2021. Download voorbeeld (Excel)
 • Dataset zorgorganisaties vanaf € 1 mln. omzet
  1.400 zorgorganisaties, 300 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering balans verbijzondering bedrijfskosten inkoopkosten fte/medewerkers, verzuim productie- en capaciteitcijfers financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2012-2021. Download voorbeeld (Excel)
 • Dataset zorgorganisaties vanaf € 1 mln. omzet
  1.400 zorgorganisaties, 300 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering balans verbijzondering bedrijfskosten inkoopkosten fte/medewerkers, verzuim productie- en capaciteitcijfers financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2012-2021. Download voorbeeld (Excel)

Top-50 zorgorganisaties 2021

Hover over de organisaties voor details

bottom of page