Kengetallen zorgsector

Is jouw organisatie actief in de gezondheidszorg? De bestanden die ten grondslag liggen aan onze sectorrapportages stellen we tegen vergoeding beschikbaar. De datasets omvatten onder meer alle adressen, omzet, verbijzondering inkoopgerelateerde uitgaven (o.a. voeding- en hotelmatige kosten, investeringen), personeelskosten, financiële ratio's waaronder liquiditeit en cijfers met betrekking tot productie en capaciteit, zoals aantal medewerkers, gemiddelde ligduur en aantal verpleegdagen.

 

De gegevensbestanden bevatten cijfers van alle ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg, zelfstandige behandelcentra en jeugdzorg. In totaal meer dan 4.000 zorgorganisaties. De bestanden zijn een goed vertrekpunt voor marktbewerking door leveranciers die actief zijn in de gezondheidszorg, maar leveren ook bruikbare inzichten voor zorgverzekeraars en accountants. Er zijn verschillen mogelijkheden om de dataset verder te verrijken. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 

Hieronder worden de beschikbare datasets getoond. Voor zorgorganisaties die lid zijn van Intrakoop gelden aangepaste (lagere) tarieven. Meer weten? Neem contact op via 024-3550535, via chat onder aan deze pagina, of stel je vraag via de contactpagina.

Astaxanthin


Astaxanthin is a member of the carotenoid family and is one of the most powerful lipophilic antioxidants yet discovered. As an antioxidant, it has been shown to be up to 500 times more powerful than Vitamin E and 10 times more potent than lutein. Research has shown that Astaxanthin crosses the blood-brain and blood-retinal barriers, meaning that it can positively impact brain, central nervous system and eye health. Additionally, Astaxanthin has been shown to be more than 100 times more effective than both Beta-Carotene and Lutein in protecting cells from the effects of UV light than both beta-carotene and lutein.
Lutein and Zeaxanthin


Lutein and Zeaxanthin are present in the macula (fovea) of the eye among the rod and cone photoreceptors. Lutein is relatively abundant in a healthy and balanced diet, while Zeaxanthin is relatively scarce. Although the body can convert lutein into meso- Zeaxanthin to assist in the shortfall of dietary Zeaxanthin, studies suggest that typical US intake levels fall well below what is required for decreased risk of vision degradation and age-related macular degeneration. These studies conclude that supplementation is the preferred method to obtain the optimal levels of Lutein and Zeaxanthin

Dataset zorgorganisaties minder dan € 1 mln. omzet (micro-entiteiten)


2.530 zorgorganisaties, 74 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering winst- en verliesrekening verbijzondering balans verzuim financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2018-2020. Download voorbeeld (Excel)

Dataset accountantskosten


1.490 zorgorganisaties, 21 parameters. Deze dataset bevat:

 • KVK-nummer
 • Plaats
 • Provincie
 • Som der bedrijfsopbrengsten Verslagjaar
 • Deelsector (fijn)
 • Accountantkantoor
 • Controle jaarrekening Verslagjaar
 • Overige controlewerkzaamheden
 • Fiscale advisering
 • Niet controlediensten
 • Afrekening voorgaande jaren
 • Totaal accountantskosten
Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2016-2020. Download voorbeeld (Excel)

Top-50 zorgorganisaties 2020

Hover over de organisaties voor details

Dataset zorgorganisaties minder dan € 1 mln. omzet (micro-entiteiten)


2.530 zorgorganisaties, 74 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering winst- en verliesrekening verbijzondering balans verzuim financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2018-2020. Download voorbeeld (Excel)